Nicotine

Suomalaistutkimus: sähkötupakka yhtä tehokas tupakoinnin lopettamiseen kuin maailman tehokkain tupakoinnin lopettamislääke

26.6.2024

JAMA Internal Medicine -tiedejulkaisussa julkaistiin tuore suomalaistutkimus, jossa sähkötupakan tehokkuutta verrattiin varenikliinin tehoon tupakoinnin lopettamisen apuna.

 

Suomalaisten tutkijoiden tekemän satunnaistetun kliinisen tutkimuksen mukaan nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet sekä varenikliini auttavat tupakoitsijoita yhtä tehokkaasti tupakoinnin lopettamisessa. 

 

Pitkään tupakoineet osallistujat onnistuivat tutkimuksessa lopettamaan perinteisen tupakan polton 6 kuukaudeksi nikotiinipitoisilla sähkösavukkeilla ja varenikliinillä.

 

Varenikliini on yleisesti tupakoinnin lopettamiseen käytetty reseptilääke, joka tunnetaan parhaiten Champix-kauppanimellä. Varenikliiniä pidetään yhtenä tehokkaimmista tupakoinnin lopettamiseen käytettävistä lääkkeistä.

 

Tuore suomalainen tutkimus on merkittävä, sillä tutkimustietoa sähkötupakan tehokkuudesta tupakoinnin lopettamisessa varenikliiniin verrattuna ei ole juurikaan ollut saatavilla aikaisemmin.

Pohjoissuomalaiseen tutkimukseen osallistui 458 henkilöä

Lapin keskussairaalassa toteutettuun tutkimukseen osallistui 458 päivittäin tupakoivaa suomalaista aikuista, jotka olivat halukkaita lopettamaan tupakoinnin.

 

Osallistujat olivat iältään 25–75-vuotiaita, osallistujien keski-iän ollessa yli 50 vuotta. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli taustalla merkittävä tupakointihistoria, sillä osallistujien tupakointivuosien mediaani oli yli 30 vuotta.

 

Tutkimukseen osallistuneet tupakoitsijat jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään: sähkösavukeryhmään, varenikliiniryhmään ja plaseboryhmään. 

  • Sähkösavukeryhmä sai nikotiinipitoisia sähkösavukkeita ja plasebotabletteja. Sähkösavukkeissa käytettiin 18 mg/ml vahvuisia nikotiininesteitä. Suomessa korkein sallittu nikotiinivahvuus nikotiininesteissä on 20 mg/ml.
  • Varenikliiniryhmälle annettiin varenikliinitabletteja sekä nikotiinittomia sähkösavukkeita.
  • Plaseboryhmän osallistujat saivat plasebotabletteja sekä nikotiinittomia sähkösavukkeita.

 

Kaikille ryhmille annettiin yllä mainittujen hoitomuotojen lisäksi 8 istuntoa motivoivaa haastattelua tupakoinnin lopettamisen tueksi.

Mikä on varenikliini?

Varenikliini on tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettu nikotiiniton reseptilääke. Varenikliini tunnetaan kauppanimellä Champix.

 

Tupakoinnin lopettamiseen keskittyvissä tutkimuksissa varenikliini on osoittautunut tehokkaimmaksi tupakoinnin lopettamiseen käytettäväksi lääkkeeksi.

 

Varenikliinin tarkoitus on vähentää tupakoinnin miellyttävyyttä ja samalla lievittää nikotiinin vieroitusoireita.

 

Vaikka varenikliinissä ei ole nikotiinia, se kuitenkin muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan nikotiinia, ja varenikliini sitoutuukin samaan paikkaan keskushermostossa kuin nikotiini, mikä estää nikotiinin kiinnittymistä solukalvolle.

 

Tämä saa tupakoinnin tuntumaan epätyydyttävältä ja epämiellyttävältä varenikliinia käytettäessä.

 

Varenikliini saa myös aikaan nikotiinin käyttöä muistuttavan kiihdyttävän vaikutuksen, mikä auttaa lievittämään nikotiinin vieroitusoireita. Toisin kuin nikotiini, varenikliini ei aiheuta riippuvuutta.

Champix-lääkkeellä saatavuusongelmia epäpuhtauden takia

Champixilla on ollut viime aikoina saatavuusongelmia.

 

Champixia valmistava kansainvälinen lääkejätti Pfizer on vetänyt lääkkeen valmiste-eriä pois, koska lääkkeestä on löydetty N-nitroso-varenikliini-epäpuhtaus.

 

N-nitroso-varenikliini kuuluu nitrosamiiniyhdisteisiin, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa ihmisille syöpää, ja yhdisteitä löytyy Fimean mukaan myös esimerkiksi ympäristöstä, lihajalosteista, vedestä, kulutustavaroista sekä kosmeettisista valmisteista.

 

Valmistajan mukaan lääke ei aiheuta potilaille kuitenkaan välitöntä riskiä, ja Champixin hyötyjä pidetäänkin huomattavasti merkittävämpänä kuin väliaikaista altistumista lääkkeistä löydetylle epäpuhtaudelle.

 

Lääkkeelle tehdään parhaillaan lisäselvityksiä. Takaisinvetojen lisäksi Champixin jakelu on keskeytetty, mikä on aiheuttanut saatavuusongelmia laajasti tupakoinnin lopettamiseen käytetylle reseptilääkkeelle.

Osallistujat lopettivat tupakoinnin sähkötupakan avulla

Kuvituskuva sähkötupakkalaitteesta. Laitteen eri osat näkyvät läpivalaistuksen omaisesti laitteen ulkopuolelle.
Tutkimuksen mukaan sekä varenikliini että sähkötupakka auttavat tehokkaasti tupakoitsijoita lopettamaan tupakan polton.

Tutkimuksessa hoitomuotoja annettiin tupakoitsijoille 12 viikon ajan ja seurantaa suoritettiin 52 viikon ajan.

 

26 viikon kohdalla osallistujien tupakoinnin lopettamista arvioitiin itseilmoitetun 7 päivän tupakoinnista pidättäytymisjakson perusteella sekä uloshengitettyjä häkätasoja mittaamalla.

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat sekä varenikliinin että nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden auttavan tehokkaasti tupakoitsijoita lopettamaan perinteisten savukkeiden polttamisen kuudeksi kuukaudeksi.

 

Varenikliiniryhmästä tupakoinnin onnistui lopettamaan 67 osallistujaa eli 43,8 %, ja vastaavasti sähkösavukeryhmästä tupakoinnin lopetti 61 osallistujaa eli 40,4 %.

 

Tutkijoiden mukaan aiheesta tarvitaan tulevaisuudessa lisää tutkimusta isommilla osallistujamäärillä, jotta voidaan selvittää sähkösavukkeiden tehokkuus tupakoinnin lopettamisen apuna 6 kuukauden jälkeenkin.

Sähkötupakka jatkossa tupakoinnin lopettamisen apuvälineeksi?

Suomalaistutkijoiden mukaan sähkösavukkeilla voi olla oma roolinsa tupakoinnin aiheuttamien terveyshaittojen vähentämisessä sellaisten pitkäaikaisten tupakoitsijoiden keskuudessa, jotka eivät ole useista yrityksistä huolimatta kyenneet lopettamaan perinteisen tupakan polttamista.

 

Tutkimuksessa todetaan myös, että sähkösavukkeiden käyttö jäljittelee tupakoinnista tuttua käyttäytymistä, mistä syystä myös nikotiinittomat sähkösavukkeet saattavat toimia korvikkeena tupakoinnista muodostuneelle fyysiselle tavalle.

 

Tämä on hyvä uutinen niille tupakoitsijoille, jotka eivät ole onnistuneet lopettamaan tupakointia perinteisin menetelmin. Tutkimus herättääkin kysymyksiä siitä, voiko sähkösavukkeilla olla tulevaisuudessa rooli Käypä hoito -suosituksissa.

 

Jos kyllä, niin millä tavoin sähkötupakka otettaisiin osaksi suomalaista terveydenhuoltoa tupakoinnin terveyshaittojen vähentämisessä?

 

Esimerkiksi Iso-Britanniassa terveysviranomaiset ovat ottaneet sähkötupakan osaksi tupakoinnin lopettamiseksi käytävää kamppailua. 

 

Englannin terveysviranomaiset pitävätkin nikotiinipitoista sähkötupakkaa yhtenä tehokkaimmista apuvälineistä tupakoinnin lopettamisessa, ja sähkötupakkaa suositellaan aikuisille tupakoitsijoille tupakoinnin lopettamiseen.

 

National Health Servicen (NHS) vinkit onnistuneeseen sähkötupakkaan siirtymiseen ovat muun muassa keskusteleminen asiasta muiden sähkötupakkaan vaihtaneiden käyttäjien kanssa sekä oikeanlaisen sähkötupakkalaitteen ja nikotiinivahvuuden valitseminen.

Kertakäyttöiset sähkösavukkeet jäljittelevät tarkasti tupakan käyttökokemusta

Sähkösavukkeiden käyttäjäksi siirrytään usein perinteisestä tupakoinnista. Ensimmäisen sähkösavukkeen valinta vaikuttaakin suuresti siihen, onnistuuko käyttäjä siirtymään tupakasta sähkösavukkeisiin.

 

Sähkötupakkalaitteista erityisesti kertakäyttöiset sähkösavukkeet pyrkivät jäljittelemään mahdollisimman tarkasti tupakoinnista tuttua käyttäjäkokemusta.

 

Kertakäyttöisten sähkösavukkeiden käyttäminen on tehty käytännössä samanlaiseksi tupakan polttamisen kanssa, mikä laskee kynnystä siirtyä perinteisestä tupakasta sähkötupakkaan.

 

Perinteistä tupakkaa jäljitellen kertakäyttöisten sähkösavukkeiden höyryntuotanto aktivoidaan sisäänhengityksellä, ja laitteissa ei ole tyypillisesti lainkaan painikkeita.

 

Kertakäyttöisten sähkösavukkeiden sisäänhengityksestä aktivoituva höyryntuotanto mukailee tupakoinnista tuttua käyttökokemusta tarkemmin kuin perinteisesti sähkösavukkeissa käytetty painikkeesta käynnistyvä höyryntuotanto.

Kuvitettu kuva kertakäyttöisestä vapesta.
Kertakäyttöisen sähkösavukkeen höyryntuotanto aktivoidaan sisäänhengityksellä.

Kertakäyttöinen sähkösavuke on täytetty valmiiksi nikotiininesteellä ja varustettu täyteen ladatulla akulla. Kertakäyttöistä sähkötupakkaa ei ole laitteen kertakäyttöisen luonteen takia mahdollista täyttää uudelleen nikotiininesteellä eikä laitteen akku ole uudelleenladattavissa.

 

Moni kertakäyttöisten sähkösavukkeiden käyttäjä siirtyy myöhemmin ekologisista ja taloudellisista syistä kapselisähkösavukkeisiin.

 

Voit lukea lisää erilaisista laitetyypeistä ja niiden ominaisuuksista Sähkötupakka-oppaastamme. Oppaasta löydät tietoa myös sähkötupakan toimintaperiaatteesta sekä laitteen eri osien roolista sähkötupakointikokemuksessa.

 

Oppaan löydät täältä!